Skladná 1/A, Košice
  0907 909 717
  info@ppsolution.sk

Poradenstvo

Ako spoločnosť prichádzame denno-denne do kontaktu s množstvom otázok a problémov, ktoré je potrebné riešit. 
Dlhoročné skúsenosti sú najdôležitejšie. Ruku v ruke so skúsenosťami ale prichádza aj potreba neustáleho vzdelávania sa a najmä ovládania aktuálnych právnych noriem, nariadení a mnoho iného. Preto náš team právnikov s ktorými spolupracujeme: Corvin Legal a Corona advokátska kancelária, Vám rád pomôže a navrhne optimálne riešenie problémov alebo zodpovedanie na Vaše otázky.

Všetky úkony sú naceňované podľa konkrétnych situácií, naliehavosti a obšírnosti problematiky.
Je pre nás veľmi dôležité, aby sa predaj, kúpa či prenájom, vždy vykonali v súlade so všetkými právnymi predpismi.

Kontaktujte nás