Kontakt

Konateľ:
Peter Šoltys
Mobil: 0949 152 444

Výkonný riaditeľ:
Ing. Jana Karp
Mobil: 0907 909 717

Office:
Aneta Šándorová
Mobil: 0911 858 333
email: info@ppsolution.sk

Fakturačné údaje

P&P Solution s.r.o.

IČO: 52 841 502
DIČ: 21 21 15 26 93
IBAN: SK25 7500 0000 0040 2776 0569
Sídlo: Maurerová č. 13, 040 22 Košice

Kontaktujte nás

Máte otázku?

Konateľ: Peter Šoltys 0949 152 444

Office: Aneta Šándorová 0911 858 333
email: info@ppsolution.sk

Skladná 1/A, 040 01 Košice

Otváracie hodiny

Po – Pia 08:30 – 19:00

Fakturačné údaje

P&P Solution s.r.o.

IČO: 52 841 502
DIČ: 21 21 15 26 93
IBAN: SK25 7500 0000 0040 2776 0569
Sídlo: Maurerová č. 13, 040 22 Košice

Máte otázku?

Výkonný riaditeľ:

Ing. Jana Karp 0907 909 717

Manažér pobočky:

Henrieta Geňová 0949 544 646

Office: Aneta Šándorová 0911 858 333
email: info@ppsolution.sk

Sama Chalúpku č. 20 F, Michalovce 071 01

Otváracie hodiny

Po – Pia 08:30 – 19:00

Fakturačné údaje

P&P Solution + s.r.o.

IČO: 53 463 951
DIČ: 21 21 37 40 90
IBAN: SK16 7500 0000 0040 2859 9199
Sídlo: Maurerová č. 13, 040 22 Košice